MDM Srdcem Anděla

VYBRÁNO
1 537 001 Kč

Smyslem nadačního fondu MDM je pomáhat zvířatům, lidem, zachovat přírodní bohatství a základní hodnoty i pro naše děti a další generace.

PROČ?

Protože všechno v našich životech, by mělo mít nějaký smysl! Myslím si, že v životě nejde jen brát, člověk musí také něco vrátit přírodě a společnosti, aby jsme zachovali přírodní bohatství a hodnoty i pro naše děti a další generace. Proto jsem založil tuto nadaci, která bude sloužit jako náš odkaz.

JAK?
Pomocí nadačního fondu MDM, do kterého jsme na začátku vložili 480 000,-  Kč, chceme pomáhat a upozorňovat na problematické témata, která jsou v naší společnosti (kolem každého z nás a po celém světě). Staňte se našim partnerem a pojďmě společně dělat velké věci, které mají smysl, protože tenhle krásný svět, za to stojí!
KAM?
Vybrané finanční prostředky míří tam, kde jsou nejvíce potřebné – od nadačních projektů, až po konkrétní případy nebo náhlé životní situace.

MDM

je značka, která byla založena v roce 2015 Martinem Makovcem (MDM).

O tři roky později v roce 2018 vzniká dnes, už úspěšná firma MDM studio s.r.o., která se zaměřuje na letecké práce, letecké snímkování, videoprodukci, 3D skenování & social media marketing.

NÁŠ TÝM

Martin Makovec

Martin Makovec

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Zakladatel a vizionář nadačního fondu MDM srdcem anděla. Funguje jako jednatel, režiser, scenárista a kameraman všech příběhových videí.

Daniel Makovec

Daniel Makovec

JUNIOR MANAGER

Daniel je v nadaci od samého začátku. Funguje jako kameraman a spolupodílí se jak na přípravě, tak na konečné editaci všech přiběhových videí.

Michaela Makovcová

Michaela Makovcová

REVIZOR

Michaela je v nadaci od roku 2020 jako revizor a zástupce. Zároveň se spolupodílí na jednotlivých přiběhových videí.

TRANSPARENTNÍ ÚČET

2201903416 / 2010

KAM JDOU VAŠE PENÍZE?

65%
PŘÍMÁ POMOC
20%
PR & FUNDRAISING
15%
PROVOZNÍ NÁKLADY

ZÁKLADNÍ CÍLE FONDU

Osvětová a informační činnost zaměřená na veřejně prospěšná témata

Podpora a realizace projektů zaměřených na zlepšení stavu společnosti a světa

Víte, že poskytnutý peněžní dar si můžete odečíst od základu daně?

Fyzické osoby
(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Nadační fond pomoci je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů.